เช็คโปรโมชั่นล่าสุดที่นี่

รักเป็นพิเศษ รับเป็นพิเศษ มิตซูบิชิตอบแทนความรักด้วยโปรแกรม M-CARE ดูแลกันยาวๆ ยิ่งเช็กระยะต่อเนื่อง ยิ่งได้รับสิทธิพิเศษมากกว่า* ผ่านแอป M-DRIVE

เงื่อนไขการเข้าเป็นสมาชิก เอ็มแคร์ สำหรับลูกค้ารถยนต์มิตซูบิชิ

(ลูกค้าที่เข้ารับบริการตั้งแต่เดือนมกราคม 2566 – กันยายน 2566 และมีสิทธิ์รับคูปองส่วนลด อย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน M-Drive และลงทะเบียน “เพิ่มรถ” เพื่อรับสิทธิ์)

 1. บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) ขอสงวนสิทธิ์การเป็นสมาชิก เอ็มแคร์ สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น โดยไม่รวมถึงลูกค้านิติบุคคล
 1. สมาชิก เอ็มแคร์ แบ่งระดับของสมาชิกออกเป็น 7 ระดับ ตามประวัติการเข้ารับบริการเช็กระยะที่ศูนย์บริการ ณ ศูนย์บริการมาตรฐานของผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ระดับ Member (เมื่อเข้ารับบริการเช็กระยะต่อเนื่อง 1-4 ครั้ง)

ระดับ Silver (เมื่อเข้ารับบริการเช็กระยะต่อเนื่อง 5 ครั้ง)

ระดับ Silver+ (เมื่อเข้ารับบริการเช็กระยะต่อเนื่อง 7 ครั้ง)

ระดับ Gold (เมื่อเข้ารับบริการเช็กระยะต่อเนื่อง 9 ครั้ง)

ระดับ Gold+ (เมื่อเข้ารับบริการเช็กระยะต่อเนื่อง 11 ครั้ง)

ระดับ Platinum (เมื่อเข้ารับบริการเช็กระยะต่อเนื่อง 13 ครั้ง)

ระดับ Platinum+ (เมื่อเข้ารับบริการเช็กระยะต่อเนื่อง 15 ครั้งขึ้นไป)

 

ทั้งนี้ การเช็กระยะต้องเป็นไปตามที่ระบุในสมุดคู่มือรถยนต์และมาตรฐานที่บริษัทกำหนด (“บริการเช็กระยะ”) โดยประวัติที่เข้ารับบริการเพื่อแบ่งระดับสมาชิกจะเริ่มนับตั้งแต่ 1 มกราคม 2557

 1. เฉพาะการเข้ารับบริการเช็กระยะที่ต่อเนื่องกันเท่านั้น ที่จะถูกนำมาใช้เป็นปัจจัยในการพิจารณาระดับของสมาชิก เอ็มแคร์ โดยทุกๆ 12 เดือนต้องเข้ารับบริการเช็กระยะอย่างน้อย 2 ครั้ง ตามที่ระบุในสมุดคู่มือรถยนต์และมาตรฐานที่บริษัทกำหนด
 1. สมาชิก เอ็มแคร์ จะได้รับสิทธิพิเศษแตกต่างกันตามระดับของสมาชิกตามที่บริษัทกำหนด โดยลูกค้าสามารถเลื่อนระดับสมาชิกของตนเองได้ เมื่อเข้ารับบริการเช็กระยะต่อเนื่องกัน 2 ครั้ง ภายใน 12 เดือน ยกเว้นการเลื่อนระดับจาก Member เป็น Silver จะต้องเข้ารับบริการเช็กระยะตามมาตรฐานทุก 6 เดือนหรือ 10,000 กม. (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน) ต่อเนื่องกัน 5 ครั้ง
 1. ทั้งนี้ หากลูกค้าผู้เป็นสมาชิก เอ็มแคร์ นำรถยนต์มาเข้ารับบริการเช็กระยะน้อยกว่า 2 ครั้ง ในรอบ 12 เดือน จะถูกลดระดับสมาชิกลงหนึ่งระดับ แต่หากเป็นระดับ Silver จะถูกลดระดับลงมาเป็นระดับ Member ทันที
 1. ทั้งนี้ หากลูกค้าผู้เป็นสมาชิก เอ็มแคร์ ระดับใดก็ตามไม่นำรถยนต์มาเข้ารับบริการเช็กระยะภายใน 12 เดือนนับจากการเข้ารับบริการเช็กระยะครั้งล่าสุดจะถูกลดระดับลงมาเป็นระดับ Member ทันที
 1. ลูกค้าไม่สามารถโอนสถานะสมาชิก เอ็มแคร์ ไปให้บุคคลอื่นได้
 1. ในกรณีที่ลูกค้าผู้เป็นสมาชิก เอ็มแคร์ ซื้อรถยนต์มิตซูบิชิคันใหม่ ลูกค้ามีสิทธิโอนสิทธิของสมาชิก เอ็มแคร์ ตามระดับที่ลูกค้าได้รับ ไปยังรถยนต์มิตซูบิชิคันใหม่เพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ได้ โดยลูกค้าไม่สามารถนำรถยนต์มิตซูบิชิคันเดิมมารับสิทธิประโยชน์ได้อีก
 1. เฉพาะลูกค้าเจ้าของรถยนต์มิตซูบิชิ เอาท์แลนเดอร์ พีเอชอีวี จะได้รับการจัดระดับเป็นสมาชิก เอ็มแคร์ ระดับ Platinum+ หลังจากที่นำรถยนต์มาเข้ารับบริการเช็กระยะ ณ ศูนย์บริการมาตรฐานของผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิครั้งแรก
 1. ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะของสมาชิก เอ็มแคร์ ได้ที่แอปพลิเคชัน M Drive หรือตรวจสอบกับผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิ

เงื่อนไขการรับและใช้คูปอง (Coupon Privilege)

 • การใช้จ่ายครบทุก 500 บาท* สำหรับการเข้ารับบริการหลังการขาย ณ ศูนย์บริการมิตซูบิชิ ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2566 – 30 กันยายน 2566 เป็นต้นไป รับคูปองส่วนลด (e-Voucher) ผ่านทางแอปพลิเคชัน M-Drive รายละเอียดตามตารางด้านล่างดังต่อไปนี้

ระดับสมาชิก

มูลค่าคูปองส่วนลด (บาท)

ทุก ๆ ค่าใช้จ่าย 500 บาท*

Platinum+

75

Platinum

Gold+

50

Gold

Silver+

25

* หลังหักส่วนลด แต่ก่อนคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้เฉพาะค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าชำระเงินจริงโดยไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าเคลมจากบริษัทประกันภัยและ Mitsubishi Service Package

 • คูปองส่วนลดแต่ละใบ สามารถใช้งานได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น โดยมูลค่าคูปองไม่สามารถทอน แลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
 • คูปองส่วนลดจะถูกส่งให้กับลูกค้าผ่านทางแอปพลิเคชัน M-Drive ภายใน 14 วัน เฉพาะลูกค้าที่ลงทะเบียนก่อนเข้ารับบริการเท่านั้น
 • กรณีลูกค้าขายรถคันปัจจุบันที่มีคูปองส่วนลดจะสามารถโอนคูปองดังกล่าวไปยังรถคันอื่นที่มีชื่อเจ้าของเดียวกันได้ (จำกัดเฉพาะรถยนต์มิตซูบิชิเท่านั้น)
 • สามารถใช้เป็นส่วนลดสำหรับการใช้จ่ายภายในโชว์รูมและศูนย์บริการมิตซูบิชิทั่วประเทศเท่านั้น
 • คูปองมีอายุ 8 เดือนนับตั้งแต่วันที่ลูกค้าชำระเงินค่าบริการ
 • จำกัดการให้คูปองสูงสุดไม่เกิน 1,500 บาท / การเข้ารับบริการ / หมายเลขตัวถัง / วัน
 • การคำนวณมูลค่าคูปองเป็นการคำนวณจากค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าชำระเงินจริงเฉพาะค่าใช้จ่ายอะไหล่และเคมีภัณฑ์เท่านั้น (ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ อาทิเช่น ค่าแรง ค่าซ่อมสีและตัวถัง น้ำมันเครื่องยนต์ทุกชนิด อุปกรณ์ตกแต่ง สินค้า Ralliart ค่าอะไหล่และสินค้าอื่นๆ ที่มิได้จัดจำหน่ายโดย บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และ การใช้บริการภายใต้ Mitsubishi Service Package)
 • คูปองส่วนลดใช้เป็นส่วนลดของค่าใช้จ่ายสุทธิซึ่งหลังหักส่วนลดอื่น ๆ แล้ว
 • ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคูปองที่ได้มาจากการถ่ายภาพหน้าจอ (Screen Capture)
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

สามารถตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย รายการชุดเคมีภัณฑ์ และอะไหล่ที่ร่วมรายการ รวมถึงเงื่อนไขและข้อจำกัดเพิ่มเติมได้ที่ https://mitsuchonburi.com/ และศูนย์บริการมิตซูบิชิ ทั่วประเทศ

 

For Reference Link Only หากต้องการดู Promotion:- https://www.mitsubishi-motors.co.th/th/buy/promotion/m-care

 

M-CARE ดูแลกันยาวๆ รับเงินคืนสูงสุด 15% เมื่อนำรถเข้าเช็กระยะอย่างต่อเนื่อง พร้อมโปรเด็ดรับหน้าฝน

ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2566

 1. ชุดก้านปัดน้ำฝนพร้อมน้ำยาเช็ดกระจก ราคาเริ่มต้น 490 บาทต่อชุด (รวม VAT) ชุดยางใบปัดน้ำฝนราคาเริ่มต้น 190 บาทต่อชุด (รวม VAT) และน้ำยาทำความสะอาดกระจกรถยนต์ราคาพิเศษเพียง 65 บาท (รวม VAT)

สำหรับลูกค้าผู้ใช้รถยนต์มิตซูบิชิรุ่นไทรทัน ปาเจโร สปอร์ต มิราจ แอททราจ เอ็กซ์แพนเดอร์ และเอาท์แลนเดอร์ พีเอชอีวี

ลูกค้าสามารถใช้บริการซื้อและเปลี่ยนชุดก้านปัดน้ำฝนพร้อมน้ำยาเช็ดกระจก ราคาพิเศษมูลค่า 490 บาท จากราคาปกติ 658 บาท สำหรับรุ่นมิราจ รุ่นแอททราจ สำหรับรถรุ่นไทรทัน (รุ่นปี 2005-2014) และปาเจโร สปอร์ต (รุ่นปี 2008-2014) ราคาพิเศษมูลค่า 490 บาท จากราคาปกติ 679 บาท สำหรับรถรุ่นไทรทัน (รุ่นปี 2015-ปัจจุบัน) และปาเจโร สปอร์ต (รุ่นปี 2015-ปัจจุบัน) ราคาพิเศษมูลค่า 550 บาท จากราคาปกติ 789 บาท สำหรับรถรุ่น เอ็กซ์แพนเดอร์ ราคาพิเศษมูลค่า 1,490 จากราคาปรกติ 1,958 บาท และ สำหรับรถรุ่น เอาท์แลนเดอร์ พีเอชอีวี ราคาพิเศษมูลค่า 890 จากราคาปรกติ 1,161 บาท (ส่วนลดดังกล่าวไม่รวม ค่าติดตั้ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ)

ลูกค้าสามารถใช้บริการซื้อและเปลี่ยนชุดยางใบปัดน้ำฝนราคาพิเศษมูลค่า 290 บาท จากราคาปกติ 391 บาท สำหรับรุ่นมิราจ รุ่นแอททราจ สำหรับรถรุ่นไทรทัน (รุ่นปี 2005-2014) และปาเจโร สปอร์ต (รุ่นปี 2008-2014) ราคาพิเศษมูลค่า 190 บาท จากราคาปกติ 235 บาท สำหรับรถรุ่นไทรทัน (รุ่นปี 2015-ปัจจุบัน) และปาเจโร สปอร์ต (รุ่นปี 2015-ปัจจุบัน) ราคาพิเศษมูลค่า 390 บาท จากราคาปกติ 482 บาท สำหรับรถรุ่น เอ็กซ์แพนเดอร์ ราคาพิเศษมูลค่า 490 จากราคาปรกติ 605บาท และ สำหรับรถรุ่น เอาท์แลนเดอร์ พีเอชอีวี ราคาพิเศษมูลค่า 490 จากราคาปรกติ 567 บาท (ส่วนลดดังกล่าวไม่รวม ค่าติดตั้ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ)

สำหรับลูกค้ารถยนต์มิตซูบิชิทุกรุ่น รับสิทธิ์ซื้อน้ำยาทำความสะอาดกระจกรถยนต์ราคาพิเศษเพียง 65 บาท จากราคาปกติ 91 บาท ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นได้ที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิทั่วประเทศ

 1. น้ำยาเคลือบกระจกรถยนต์ ราคาพิเศษ 550 บาท (รวม VAT)

สำหรับลูกค้ารถยนต์มิตซูบิชิทุกรุ่น รับสิทธิ์ซื้อน้ำยาเคลือบกระจกรถยนต์ ราคาพิเศษเพียง 550 บาท (รวม VAT) จากราคาปกติ 834.60 บาท ทั้งนี้ลูกค้าสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้ที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิทั่วประเทศ

 1. ฟรีบริการอบโอโซน เมื่อรับบริการล้างแอร์แบบไม่ถอดตู้ราคาพิเศษ 1,490 บาท (รวมค่าแรงและ VAT)

สำหรับลูกค้ารถยนต์มิตซูบิชิทุกรุ่นเมื่อเข้ารับบริการล้างแอร์แบบไม่ถอดตู้ราคาเพียง 1,490 บาท โดยราคาดังกล่าวรวมค่าแรงและภาษีมูลค่าเพิ่ม รับฟรีบริการอบโอโซน ลูกค้าสามารถเข้ารับบริการได้ ที่ ศูนย์บริการมิตซูบิชิทั่วประเทศ

 1. แบตเตอรี่ยี่ห้อมิตซูบิชิราคาพิเศษ เริ่มต้น 2,000 บาท (รวม VAT) พร้อมขยายเวลารับประกันแบตเตอร์รี่เป็น 18 เดือน

สำหรับลูกค้ารถยนต์มิตซูบิชิทุกรุ่นที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิทั่วประเทศ สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ในราคาพิเศษ 2,000 บาทสำหรับรุ่นรถมิราจ และแอททราจ (รวม VAT) และรุ่นอื่นๆที่เข้าร่วมรายการ พร้อมรับการรับประกันแบตเตอรี่นาน 18 เดือน หรือระยะทาง 30,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน) (รับประกันเพิ่มอีก 6 เดือนและระยะทาง 10,000 กิโลเมตร) จากกรณีปกติซึ่งรับประกัน 12 เดือน หรือระยะทาง 20,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน) โดยกรณีที่แบตเตอรี่เกิดความเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด จะดำเนินการเปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหม่ให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์การรับประกัน เฉพาะความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานโดยปกติเท่านั้น ซึ่งไม่รวมถึงกรณีที่ความเสียหายเกิดจากการใช้งานอย่างประมาทเลินเล่อ หรืออุบัติเหตุ ซึ่งหมายรวมถึง กรณีชาร์จหรือบรรจุไฟเกิน (Over Charging), ไม่ชาร์จไฟ หรือปล่อยให้ไฟหมดเป็นระยะเวลานาน (Over Discharging), เติมสารเคมีหรือของเหลวอื่น ๆ ที่มิใช่น้ำกลั่นลงในแบตเตอรี่, และการใช้งานผิดประเภท เช่น ใช้เพื่อการเชื่อมเหล็ก, ปล่อยให้เปลือกหรือฝาแบตเตอรี่แตกชำรุด รวมถึงกรณีที่แบตเตอรี่ผ่านการดัดแปลง, ซ่อมแซมหรือเกิดความเสียหายจากปัจจัยภายนอก เช่น ภัยธรรมชาติ ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของลูกค้า โปรดปฏิบัติตามคู่มือแนะนำการดูแลรักษาแบตเตอรี่รถยนต์โดยเคร่งครัด

 1. ตรวจเช็กฟรี 22 รายการ และตรวจเช็กเครื่องยนต์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ MUT-III ที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิทั่วประเทศ

สำหรับลูกค้ารถยนต์มิตซูบิชิทุกรุ่น เมื่อเข้ารับบริการ ที่ ศูนย์บริการมิตซูบิชิทั่วประเทศ รับฟรีทันที บริการตรวจเช็กสภาพรถยนต์เบื้องต้น 20 รายการ พร้อมตรวจเช็กสภาพแบตเตอรี่ด้วยเครื่องวิเคราะห์สภาพแบตเตอรี่, ตรวจวัดความชื้นน้ำมันเบรกด้วยเครื่องตรวจวัดความชื้นน้ำมันเบรก และตรวจเช็กด้วยระบบคอมพิวเตอร์ MUT-III รวมทั้งสิ้น 23 รายการ มูลค่ารวม 400 บาท

 1. รับสิทธิผ่อนดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 10 เดือน เมื่อเปลี่ยนยางรถยนต์ ที่ ศูนย์บริการมิตซูบิชิ และ ผ่อน 0% นาน 6 เดือนสำหรับค่าใช้จ่ายในศูนย์บริการ

ลูกค้ารับสิทธิผ่อนอัตราดอกเบี้ย 0% สำหรับการผ่อนชำระนาน 10 เดือน ที่ ศูนย์บริการมิตซูบิชิสำหรับการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ธ.กรุงเทพ, ธ.กสิกรไทย, ธ.ไทยพาณิชย์, ธ.กรุงศรีอยุธยา, บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด เมื่อลูกค้าซื้อและเข้ารับบริการเปลี่ยนยางรถยนต์ ที่ ศูนย์บริการมิตซูบิชิทั่วประเทศ โดยมียอดค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป (ภายหลังหักส่วนลด) ต่อ 1 ใบเสร็จ และ รับสิทธิผ่อนอัตราดอกเบี้ย 0% สำหรับการผ่อนชำระนาน 6 เดือน ที่ ศูนย์บริการมิตซูบิชิ เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ธ.กรุงเทพ, ธ.กสิกรไทย, ธ.ไทยพาณิชย์, บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด, ธ.กรุงศรีอยุธยา และบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด เมื่อเข้ารับบริการอื่นๆ ที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิทั่วประเทศ โดยจะต้องมียอดค่าใช้จ่ายในศูนย์บริการตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ต่อ 1 ใบเสร็จ (ภายหลังหักส่วนลด) ทั้งนี้หากเป็นการซื้อสินค้าจะต้องติดตั้งหรือรับบริการที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิเท่านั้น ลูกค้าจะสามารถเลือกใช้สิทธิผ่อน 0% ของบัตรเครดิตธนาคารใดได้นั้น โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมจากศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ท่านเข้าใช้บริการ

 1. เมื่อเข้ารับบริการเปลี่ยนยางรถยนต์ รับฟรียางรถยนต์ 1 เส้น เมื่อซื้อยางรถยนต์รุ่นเดียวกัน 3 เส้น หรือส่วนลดสูงสุดมูลค่า 1,000 บาท สำหรับการซื้อยางรถยนต์ (ขึ้นอยู่กับรุ่นของยางรถยนต์)

สำหรับลูกค้ารถยนต์มิตซูบิชิทุกรุ่นที่มีจำหน่ายในปัจจุบันเมื่อเข้าใช้บริการเปลี่ยนยางรถยนต์ที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ร่วมรายการ เมื่อซื้อยางรถยนต์ยี่ห้อและรุ่นที่ร่วมรายการ รุ่นใดรุ่นหนึ่งเพียงรุ่นเดียวจำนวน 3 เส้น รับฟรีทันที ยางรถยนต์รุ่นเดียวกันจำนวน 1 เส้น ทั้งนี้ ยางรถยนต์เส้นที่แถมจะต้องเป็นรุ่นเดียวกับยางรถยนต์รุ่นที่ซื้อเท่านั้น หรือรับส่วนลดค่ายางรถยนต์มูลค่าสูงสุดเส้นละ 250 บาท เมื่อซื้อยางรถยนต์รุ่นอื่นๆซึ่งมีจำหน่ายภายในศูนย์บริการตามที่กำหนด โดยส่วนลดดังกล่าวเป็นส่วนลดก่อนคำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดสำหรับค่าแรง, ค่าติดตั้ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิทั่วประเทศ

 

เงื่อนไขการเข้าเป็นสมาชิก เอ็มแคร์ สำหรับลูกค้ารถยนต์มิตซูบิชิ

 

 1. บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) ขอสงวนสิทธิ์การเป็นสมาชิก เอ็มแคร์ สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น โดยไม่รวมถึงลูกค้านิติบุคคล
 2. สมาชิก เอ็มแคร์ แบ่งระดับของสมาชิกออกเป็น 7 ระดับ ตามประวัติการเข้ารับบริการเช็กระยะที่ศูนย์บริการ ณ ศูนย์บริการมาตรฐานของผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ระดับ Member (เมื่อเข้ารับบริการเช็คระยะต่อเนื่อง 1-4 ครั้ง)

ระดับ Silver (เมื่อเข้ารับบริการเช็คระยะต่อเนื่อง 5 ครั้ง)

ระดับ Silver+ (เมื่อเข้ารับบริการเช็คระยะต่อเนื่อง 7 ครั้ง)

ระดับ Gold (เมื่อเข้ารับบริการเช็คระยะต่อเนื่อง 9 ครั้ง)

ระดับ Gold+ (เมื่อเข้ารับบริการเช็คระยะต่อเนื่อง 11 ครั้ง)

ระดับ Platinum (เมื่อเข้ารับบริการเช็คระยะต่อเนื่อง 13 ครั้ง)

ระดับ Platinum+ (เมื่อเข้ารับบริการเช็คระยะต่อเนื่อง 15 ครั้งขึ้นไป)

ทั้งนี้ การเช็กระยะต้องเป็นไปตามที่ระบุในสมุดคู่มือรถยนต์และมาตรฐานที่บริษัทกำหนด (“บริการเช็คระยะ”) โดยประวัติที่เข้ารับบริการเพื่อแบ่งระดับสมาชิกจะเริ่มนับตั้งแต่ 1 มกราคม 2557

 1. เฉพาะการเข้ารับบริการเช็คระยะที่ต่อเนื่องกันเท่านั้น ที่จะถูกนำมาใช้เป็นปัจจัยในการพิจารณาระดับของสมาชิก เอ็มแคร์ โดยทุกๆ 12 เดือนต้องเข้ารับบริการเช็คระยะอย่างน้อย 2 ครั้ง ตามที่ระบุในสมุดคู่มือรถยนต์และมาตรฐานที่บริษัทกำหนด
 2. สมาชิก เอ็มแคร์ จะได้รับสิทธิพิเศษแตกต่างกันตามระดับของสมาชิกตามที่บริษัทกำหนด โดยลูกค้าสามารถเลื่อนระดับสมาชิกของตนเองได้ เมื่อเข้ารับบริการเช็คระยะต่อเนื่องกัน 2 ครั้ง ภายใน 12 เดือน ยกเว้นการเลื่อนระดับจาก Member เป็น Silver จะต้องเข้ารับบริการเช็คระยะตามมาตรฐานทุก 6 เดือนหรือ 10,000 กม. (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน) ต่อเนื่องกัน 5 ครั้ง
 3. ทั้งนี้ หากลูกค้าผู้เป็นสมาชิก เอ็มแคร์ นำรถยนต์มาเข้ารับบริการเช็คระยะน้อยกว่า 2 ครั้ง ในรอบ 12 เดือน จะถูกลดระดับสมาชิกลงหนึ่งระดับ แต่หากเป็นระดับ Silver จะถูกลดระดับลงมาเป็นระดับ Member ทันที
 4. ทั้งนี้ หากลูกค้าผู้เป็นสมาชิก เอ็มแคร์ ระดับใดก็ตามไม่นำรถยนต์มาเข้ารับบริการเช็คระยะภายใน 12 เดือนนับจากการเข้ารับบริการเช็คระยะครั้งล่าสุดจะถูกลดระดับลงมาเป็นระดับ Member ทันที
 5. ลูกค้าไม่สามารถโอนสถานะสมาชิก เอ็มแคร์ ไปให้บุคคลอื่นได้
 6. ในกรณีที่ลูกค้าผู้เป็นสมาชิก เอ็มแคร์ ซื้อรถยนต์มิตซูบิชิคันใหม่ ลูกค้ามีสิทธิโอนสิทธิของสมาชิก เอ็มแคร์ ตามระดับที่ลูกค้าได้รับ ไปยังรถยนต์มิตซูบิชิคันใหม่เพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ได้ โดยลูกค้าไม่สามารถนำรถยนต์มิตซูบิชิคันเดิมมารับสิทธิประโยชน์ได้อีก
 7. เฉพาะลูกค้าเจ้าของรถยนต์มิตซูบิชิ เอาท์แลนเดอร์ พีเอชอีวี จะได้รับการจัดระดับเป็นสมาชิก เอ็มแคร์ ระดับ Platinum+ หลังจากที่นำรถยนต์มาเข้ารับบริการเช็คระยะ ณ ศูนย์บริการมาตรฐานของผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิครั้งแรก
 8. ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะของสมาชิก เอ็มแคร์ ได้ที่แอปพลิเคชัน M Drive หรือตรวจสอบกับผู้จำหน่าย

รถยนต์มิตซูบิชิ

เงื่อนไขการรับและใช้คูปอง (Coupon Privilege)

 

 • การใช้จ่ายครบทุก 500 บาท* สำหรับการเข้ารับบริการหลังการขาย ณ ศูนย์บริการมิตซูบิชิ ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2566 – 30 กันยายน 2566 เป็นต้นไป รับคูปองส่วนลด (e-Voucher) ผ่านทางแอพพลิเคชั่น M-Drive รายละเอียดตามตารางด้านล่างดังต่อไปนี้

 

ระดับสมาชิก

มูลค่าคูปองส่วนลด (บาท)

ทุก ๆ ค่าใช้จ่าย 500 บาท*

Platinum+

75

Platinum

Gold+

50

Gold

Silver+

25

 

* หลังหักส่วนลด แต่ก่อนคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้เฉพาะค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าชำระเงินจริงโดยไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าเคลมจากบริษัทประกันภัยและ Mitsubishi Service Package

 • คูปองส่วนลดแต่ละใบ สามารถใช้งานได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น โดยมูลค่าคูปองไม่สามารถทอน แลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
 • คูปองส่วนลดจะถูกส่งให้กับลูกค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่น M-Drive ภายใน 14 วัน เฉพาะลูกค้าที่ลงทะเบียนก่อนเข้ารับบริการเท่านั้น
 • กรณีลูกค้าขายรถคันปัจจุบันที่มีคูปองส่วนลดจะสามารถโอนคูปองดังกล่าวไปยังรถคันอื่นที่มีชื่อเจ้าของเดียวกันได้ (จำกัดเฉพาะรถยนต์มิตซูบิชิเท่านั้น)
 • สามารถใช้เป็นส่วนลดสำหรับการใช้จ่ายภายในโชว์รูมและศูนย์บริการมิตซูบิชิทั่วประเทศเท่านั้น
 • คูปองมีอายุ 8 เดือนนับตั้งแต่วันที่ลูกค้าชำระเงินค่าบริการ
 • จำกัดการให้คูปองสูงสุดไม่เกิน 1,500 บาท / การเข้ารับบริการ / หมายเลขตัวถัง / วัน
 • การคำนวณมูลค่าคูปองเป็นการคำนวณจากค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าชำระเงินจริงเฉพาะค่าใช้จ่ายอะไหล่และเคมีภัณฑ์เท่านั้น (ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ อาทิเช่น ค่าแรง ค่าซ่อมสีและตัวถัง น้ำมันเครื่องยนต์ทุกชนิด อุปกรณ์ตกแต่ง สินค้าRalliart ค่าอะไหล่และสินค้าอื่นๆ ที่มิได้จัดจำหน่ายโดย บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

และ การใช้บริการภายใต้ Mitsubishi Service Package)

 • คูปองส่วนลดใช้เป็นส่วนลดของค่าใช้จ่ายสุทธิซึ่งหลังหักส่วนลดอื่น ๆ แล้ว
 • ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคูปองที่ได้มาจากการถ่ายภาพหน้าจอ (Screen Capture)
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดย

 

สามารถตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย รายการชุดเคมีภัณฑ์ และอะไหล่ที่ร่วมรายการ รวมถึงเงื่อนไขและข้อจำกัดเพิ่มเติมได้ที่ https://mitsuchonburi.com/ และศูนย์บริการมิตซูบิชิ ทั่วประเทศ

 

For Reference Link Only หากต้องการดู Promotion:- https://www.mitsubishi-motors.co.th/th/buy/promotion/aftersale

 

จองรถยนต์มิตซูบิชิ ผ่าน M-DRIVE APPLICATION รับส่วนลด 10,000 บาท

ครอบครัวมิตซูบิชิรับส่วนลดเพิ่ม ผ่าน M-Drive สำหรับเจ้าของรถยนต์มิตซูบิชิรุ่นใดก็ได้ เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน M-Drive และลงทะเบียน รับฟรี e-Voucher สำหรับใช้เป็นส่วนลดในการซื้อรถยนต์มิตซูบิชิคันใหม่ จำนวน 3 สิทธิ์ต่อ 1 หมายเลขเครื่องยนต์ (Chassis) รับส่วนลดเพิ่ม 10,000 บาท สำหรับใช้เป็นส่วนลดในการซื้อรถยนต์มิตซูบิชิรุ่นใดก็ได้

 

เงื่อนไขการใช้ e-Voucher 

 1. e-Voucher ดังกล่าว สามารถใช้ได้เฉพาะสำหรับการจองรถยนต์มิตซูบิชิคันใหม่ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน พ.ศ. 2566 และรับรถภายในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เท่านั้น
 2. สงวนสิทธิ์ e-Voucher แต่ละใบสามารถใช้ได้เพียง 1 ครั้ง 1 คูปอง ต่อการซื้อรถยนต์ 1 คัน เท่านั้น
 3. ลูกค้าสามารถใช้ส่วนลดดังกล่าวได้ เพียงแสดง e-Voucher ต่อที่ปรึกษาการขาย ณ ศูนย์บริการของผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิ ทั่วประเทศ
 4. ลูกค้าผู้ซื้อรถในเชิงพาณิชย์ขายกลุ่ม (Fleet) ทุกประเภทหรือธุรกิจรถเช่า (Leasing), รถที่ซื้อขายภายใต้เงื่อนไขพิเศษอื่น ๆ และลูกค้าในนามนิติบุคคล ไม่มีสิทธิรับส่วนลดเพิ่มเติมจากกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้
 5. ผู้ได้รับสิทธิส่วนลดไม่สามารถโอนสิทธิให้บุคคลอื่นได้ ยกเว้นบิดา มารดา พี่น้องร่วมบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร ซึ่งจะต้องแสดงหลักฐานที่ออกโดยหน่วยงานราชการเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์ส่วนลดดังกล่าว
 6. E-Voucher ไม่สามารถทอน หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด

 

สามารถตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย รายการชุดเคมีภัณฑ์ และอะไหล่ที่ร่วมรายการ รวมถึงเงื่อนไขและข้อจำกัดเพิ่มเติมได้ที่ https://mitsuchonburi.com/ และศูนย์บริการมิตซูบิชิ ทั่วประเทศ

 

For Reference Link Only หากต้องการดู Promotion:- 

https://www.mitsubishi-motors.co.th/th/buy/promotion/m-drive-application-promotion

ดาวน์เริ่มต้น 0% สำหรับลูกค้าที่มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อกับกรุงศรี ออโต้ (ยกเว้น ผลิตภัณฑ์ประกันภัย) และลูกค้าที่มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อกับธนาคารทหารไทยธนชาต ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

ลูกค้าเก่ากรุงศรี ออโต้ (1)

 

ดาวน์เริ่มต้น 0% ผ่อนนานสูงสุด 84 เดือน เมื่อออกรถยนต์มิตซูบิชิทุกรุ่น

รับเพิ่ม คะแนน The 1 มูลค่า 2,500 บาท (20,000 คะแนน)

เกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร สามารถตรวจสอบรายละเอียดการให้บริการ รวมถึงเงื่อนไขและข้อจำกัดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.krungsriauto.com/auto/Promotion/welcomeback.html

ลูกค้าเก่าของธนาคารทหารไทยธนชาต (ttb) (2)

 

ดาวน์เริ่มต้น 0% ผ่อนนานสูงสุด 84 เดือน เมื่อออกรถยนต์มิตซูบิชิทุกรุ่น

ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน

ลดดอกเบี้ยเพิ่มอีก 0.10% จากตารางแคมเปญ สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าเก่า มิตซูบิชิ หรือลูกค้าเก่า ธนาคารทหารไทยธนชาต

ลดดอกเบี้ยอีก 0.20% จากตารางแคมเปญ สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าเก่า มิตซูบิชิและลูกค้าเก่า ธนาคารทหารไทยธนชาต กรณีเข้าเงื่อนไขทั้ง 2 กลุ่ม

เกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร

 

(1) เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย กรุงศรี ออโต้

 

 1. เฉพาะลูกค้าเก่า กรุงศรี ออโต้ ที่สมัครสินเชื่อกรุงศรี นิว คาร์ ระหว่าง 1 ก.ค. 66 – 30 ก.ย. 66 และเป็นสัญญาภายใน 31 ต.ค. 66

 

ลูกค้าเก่า หมายถึง ลูกค้าปัจจุบัน ทุกผลิตภัณฑ์สินเชื่อ กรุงศรี ออโต้ (ยกเว้น ผลิตภัณฑ์ประกันภัย)

ลูกค้าเก่า ปิดบัญชีแล้วไม่เกิน 5 ปี ทุกผลิตภัณฑ์สินเชื่อ กรุงศรี ออโต้ (ยกเว้น ผลิตภัณฑ์ประกันภัย)

 

 1. ลูกค้าเก่าที่ปิดบัญชีมากกว่า 5 ปี จะได้รับคะแนน The 1 แต่ไม่ได้รับเงื่อนไขพิเศษ

 

ลูกค้าสามารถตรวจสอบลูกค้าเก่าได้ที่ Go Application

 

สิทธิพิเศษ : เงื่อนไขพิเศษ กรุงศรี นิว คาร์ (ให้บริการโดย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน))

 

ดาวน์เริ่มต้น 0%

ผ่อนนานสูงสุด 84 เดือน

ธนาคาร ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดวงเงินสินเชื่อ เงินดาวน์ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ และผู้ค้ำประกัน ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของ กรุงศรี ออโต้

เงื่อนไขการรับคะแนน The 1 (เดอะ วัน)

 

 1. การรับคะแนนสะสมเดอะวัน จะได้รับผ่านแอปพลิเคชัน โก บาย กรุงศรี ออโต้ (GO by Krungsri Auto) กรณีที่ลูกค้ายังไม่มีแอปพลิเคชัน จะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน สมัคร และเชื่อมต่อความเป็นสมาชิก เดอะวัน ผ่านแอปพลิเคชัน โก บาย กรุงศรี ออโต้ ก่อน
 2. ผู้ให้บริการสินเชื่อจะทำการส่ง ชื่อ นามสกุล, หมายเลขโทรศัพท์, หมายเลขบัตรประชาชน ของลูกค้าที่ทำสัญญา ตามเงื่อนไขที่กำหนด ไปยังผู้ให้บริการ โดยผู้ให้บริการจะดำเนินการเติมคะแนนสะสมเข้าบัญชีคะแนนสะสมเดอะวันที่ผูกไว้กับหมายเลขบัตรประชาชน ตามที่ลูกค้า ได้ระบุประกอบการทำสัญญากับผู้ให้บริการสินเชื่อเท่านั้น
 3. ลูกค้าต้องกดรับรางวัลที่หน้าแคมเปญตามข้อความที่ได้รับภายใน 90 วันทำการนับตั้งแต่ได้รับข้อความ เพื่อยืนยันการรับคะแนนสะสมเดอะวัน ผู้ให้บริการจะเติมคะแนนสะสมเข้าบัญชีคะแนนเดอะวันที่ผูกไว้กับหมายเลขบัตรประชาชน ตามที่ลูกค้า ได้ระบุประกอบการทำสัญญากับผู้ให้บริการสินเชื่อเท่านั้น และจะแสดงคะแนนผลรวมของเดอะวัน ผ่านแอปพลิเคชัน โก บาย กรุงศรี ออโต้ ภายใน 15 วันทำการ หลังจากที่ลูกค้ากดรับสิทธิ์ครบตามขั้นตอนที่กำหนด
 4. คะแนนสะสมดังกล่าว ไม่สามารถแลกเปลี่ยน คืน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 5. ลูกค้า 1 สัญญา สามารถรับคะแนนสะสม ได้ 1 ครั้ง
 6. ผู้ให้บริการสินเชื่อขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงบัตรกำนัล ตลอดจนเงื่อนไขอื่น ๆ และของกำนัลที่มีมูลค่าเทียบเท่าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสมเป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขของผู้ให้บริการคะแนนเดอะวัน
 7. การสมัคร หรือเชื่อมต่อ เดอะวัน จะมีหนังสือแสดงความยินยอม ที่รองรับสำหรับการส่งข้อมูลส่วนบุคคล และการนำข้อมูลไปใช้ และให้คะแนนสะสมเดอะวันได้
 8. กรณีลูกค้าไม่เป็นสมาชิก เดอะวัน ลูกค้าต้องดำเนินการสมัครสมาชิกผ่านแอปพลิเคชัน โก บาย กรุงศรี ออโต้ เพื่อดำเนินการรับคะแนนเดอะวัน ผู้ให้บริการสินเชื่อจะทำการส่ง ชื่อ นามสกุล, วันเดือนปีเกิด, หมายเลขโทรศัพท์, เลขบัตรประชาชน ของลูกค้าที่ทำสัญญา ตามเงื่อนไขที่กำหนด ไปยังผู้ให้บริการ (บริษัท เดอะวันเซ็นทรัล จำกัด) โดยผู้ให้บริการจะดำเนินการสมัครสมาชิก และเชื่อมต่อกับ โก บาย กรุงศรี ออโต้ จนแล้วเสร็จ
 9. กรณีลูกค้าเป็นสมาชิก เดอะวัน ลูกค้าต้องดำเนินการ เชื่อมต่อ เพื่อแสดงความเป็นสมาชิก ผ่านแอปพลิเคชัน โก บาย กรุงศรี ออโต้ เพื่อดำเนินการรับคะแนนเดอะวัน ผู้ให้บริการสินเชื่อจะทำการส่ง เลขบัตรประชาชน ของลูกค้าที่ทำสัญญา ตามเงื่อนไขที่กำหนด ไปยังผู้ให้บริการ (บริษัท เดอะวันเซ็นทรัล จำกัด) โดยผู้ให้บริการจะดำเนินการเชื่อมต่อกับ โก บาย กรุงศรี ออโต้ จนแล้วเสร็จ
 10. ผู้มีสิทธิ์รับคะแนนสะสมเดอะวัน ผ่านแอปพลิเคชัน โก บาย กรุงศรี ออโต้ จะต้องเป็นลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา และมีสัญชาติไทยเท่านั้น สอบถามรายละเอียดการรับคะแนนสะสมเดอะวัน เพิ่มเติมได้ที่ Krungsri Auto call center 02-740-7400 เวลา 09:00 – 17:00 น. ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

หมายเหตุ

 

 1. การให้คะแนนเดอะวัน จำนวน 20,000 คะแนน เป็นรายการส่งเสริมการขายที่ On-Top จากรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ
 2. ผู้ให้บริการสินเชื่อสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด รายละเอียดเงื่อนไขต่าง ๆ ของโปรโมชั่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

(2) เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย ของธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ดาวน์เริ่มต้น 0% ผ่อนนานสูงสุด 84 เดือน

ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน

ลดดอกเบี้ยเพิ่มอีก 0.10% จากตารางแคมเปญ สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าเก่า มิตซูบิชิ หรือลูกค้าเก่า ธนาคารทหารไทยธนชาต

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าเก่ามิตซูบิชิ และลูกค้าเก่า ธนาคารทหารไทยธนชาต กรณีเข้าเงื่อนไขทั้ง 2 กลุ่มลดดอกเบี้ยอีก 0.20% จากตารางแคมเปญ

เกณฑ์การพิจารณาเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

ลูกค้าสามารถตรวจสอบสิทธิ์ของลูกค้าเก่าได้ที่เจ้าหน้าที่การตลาดของธนาคาร

เงื่อนไขเพิ่มเติม

 

คุณสมบัติลูกค้าได้รับสิทธิ์เข้าร่วมแคมเปญ และเอกสารประกอบ

 

1) ลูกค้ารถยนต์ มิตซูบิชิ

แสดงสำเนาเล่มทะเบียนรถยนต์ มิตซูบิชิ

2) ลูกค้าที่มีสินเชื่อรถยนต์ ttb (รวมทั้งลูกค้าเก่าที่ปิดสัญญาแล้ว และลูกค้าปัจจุบัน)

แสดงสำเนาสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ ttb

3) ครอบครัวลูกค้ารถยนต์ มิตซูบิชิ ของ ttb (ครอบครัว 1 ลำดับขั้น ได้แก่ บิดา มารดา สามี ภรรยา และบุตรตามกฎหมาย)

 

แสดงสำเนาสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ มิตซูบิชิ

แสดงสำเนาเล่มทะเบียนรถยนต์ มิตซูบิชิ

เอกสารทางราชการที่ระบุความสัมพันธ์ระหว่างผู้เช่าซื้อและครอบครัว

 

สามารถตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย รายการชุดเคมีภัณฑ์ และอะไหล่ที่ร่วมรายการ รวมถึงเงื่อนไขและข้อจำกัดเพิ่มเติมได้ที่ https://mitsuchonburi.com/ และศูนย์บริการมิตซูบิชิ ทั่วประเทศ

 

For Reference Link Only หากต้องการดู Promotion:- 

https://www.mitsubishi-motors.co.th/th/buy/promotion/ttb-ka-promotion

บริษัท มิตซูชลบุรี จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่: 4/4 ถนนสุขุมวิท ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

เวลาเปิดทำการ
ศูนย์บริการ: จันทร์ - เสาร์ เวลา 7.00-17.00น.
ฝ่ายขาย: จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.00-15.00น. อาทิตย์ 9.30-15.00น.
โทร: 038-197111

อีเมลล์ : [email protected]

ติดตามเรา

Line

Facebook

Instagram